ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง นัดประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
06 ส.ค. 2563
72 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 ส.ค. 2563
73 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมและแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
75
03 ส.ค. 2563
74 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง การนัดประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
31 ก.ค. 2563
75 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
31 ก.ค. 2563
76 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
24 ก.ค. 2563
77 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่อง การติดตามประเมินผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด มาตรฐานบริการสาธารณะ ปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
10 ก.ค. 2563
78 แบบสรุปการติดตามประเมินผลการประเมินตนเองการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัด มาตรฐานบริการสาธารณะ ปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 ก.ค. 2563
79 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
47
22 มิ.ย. 2563
80 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
10 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56