ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
8
19 ก.ย. 2561
72 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
17 ก.ย. 2561
73 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
10 ก.ย. 2561
74 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของอบต. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
03 ก.ย. 2561
75 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
27 ส.ค. 2561
76 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข ดาวน์โหลดเอกสาร
36
22 ส.ค. 2561
77 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 ส.ค. 2561
78 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 ส.ค. 2561
79 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
17 ส.ค. 2561
80 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
15 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41