ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
17 ก.ย. 2561
62 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
5
10 ก.ย. 2561
63 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของอบต. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 ก.ย. 2561
64 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
27 ส.ค. 2561
65 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข ดาวน์โหลดเอกสาร
33
22 ส.ค. 2561
66 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
20 ส.ค. 2561
67 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
19 ส.ค. 2561
68 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 ส.ค. 2561
69 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
15 ส.ค. 2561
70 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40