ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาคข.) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
15 พ.ย. 2561
62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
12 พ.ย. 2561
63 ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
8
09 พ.ย. 2561
64 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 พ.ย. 2561
65 รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
31 ต.ค. 2561
66 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
22 ต.ค. 2561
67 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
04 ต.ค. 2561
68 รายงา่นผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 ต.ค. 2561
69 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
30 ก.ย. 2561
70 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่2/2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
21 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41