ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง การนัดประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
04 ธ.ค. 2563
52 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
04 ธ.ค. 2563
53 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
27 พ.ย. 2563
54 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
23 พ.ย. 2563
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรร ดาวน์โหลดเอกสาร
69
16 พ.ย. 2563
56 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
27 ต.ค. 2563
57 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
21 ต.ค. 2563
58 รายงานผลมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีพ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
79
19 ต.ค. 2563
59 รายงานการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของอบต.น้ำผุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
15 ต.ค. 2563
60 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี ดาวน์โหลดเอกสาร
55
12 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56