ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
12 พ.ย. 2561
52 ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
6
09 พ.ย. 2561
53 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 พ.ย. 2561
54 รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
31 ต.ค. 2561
55 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
92
22 ต.ค. 2561
56 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
04 ต.ค. 2561
57 รายงา่นผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
02 ต.ค. 2561
58 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
30 ก.ย. 2561
59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่2/2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
21 ก.ย. 2561
60 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
6
19 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40