ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งรองปลัด อบต. 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
1693
03 พ.ค. 2553
542 ประกาศผลสอบครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
894
17 ก.พ. 2553
543 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
426
10 ก.พ. 2553
544 รับสมัครครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
763
26 ม.ค. 2553
545 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
434
11 ม.ค. 2553
546 แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
388
01 ธ.ค. 2552
547 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
351
15 พ.ย. 2552
548 พม.จ่ายเงินสงเคราะห์จัดการศพ รายละ 2,000 บาท
428
27 ต.ค. 2552
549 เรื่อง แจ้งกำหนดการมอบเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
369
24 ก.ย. 2552
550 ผลการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิก อบต.น้ำผุด อย่างไม่เป็นทางการ ดาวน์โหลดเอกสาร
470
07 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| 55 |56