ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศการแบ่งทำเลเพื่อการกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
280
08 ธ.ค. 2554
502 ประกาศการยื่นแบบและการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ฯ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
30 พ.ย. 2554
503 ประกาศการป้องกันปัญหาการบุกรุกยึดถือครอบครองพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
24 พ.ย. 2554
504 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
24 พ.ย. 2554
505 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
326
18 พ.ย. 2554
506 เผยแพร่รายงานการประชุมสภาอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
234
17 พ.ย. 2554
507 ประกาศตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
07 พ.ย. 2554
508 รับสมัครสอบพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
441
02 พ.ย. 2554
509 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
14 ต.ค. 2554
510 ประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
14 ก.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53| |54| |55| |56