ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งซ่อม หมู่ที่ ๑ อย่างไม่เป็นทางการ ดาวน์โหลดเอกสาร
287
04 พ.ย. 2555
482 ประกาศผลการคัดเลือกและสรรหาพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
261
30 ต.ค. 2555
483 ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
309
29 ต.ค. 2555
484 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในตำบล ม.3 ,8 และหมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
15 ต.ค. 2555
485 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
259
09 ต.ค. 2555
486 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
371
04 ต.ค. 2555
487 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.น้ำผุด เขตเลือกตั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
27 ก.ย. 2555
488 พื้นที่เสี่ยงภัยได้เตรียมการเฝ้าระวัง
308
12 ก.ย. 2555
489 การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
12 ก.ย. 2555
490 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
691
25 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56