ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
13 ธ.ค. 2555
472 อบต.น้ำผุดขอเชิญชวนชาวตำบลน้ำผุด และใกล้เคียงทุกหมู่เหล่าร่วมงานเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ทำการ อบต ดาวน์โหลดเอกสาร
294
03 ธ.ค. 2555
473 ปรชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
235
30 พ.ย. 2555
474 ประกาศการแบ่งทำเลเพื่อการกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
279
30 พ.ย. 2555
475 การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
30 พ.ย. 2555
476 แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
258
30 พ.ย. 2555
477 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
127
30 พ.ย. 2555
478 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต. น้ำผุด สมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
27 พ.ย. 2555
479 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
13 พ.ย. 2555
480 ประกาศรายงานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
318
05 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56