ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
311
28 มี.ค. 2556
452 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
266
25 มี.ค. 2556
453 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
314
11 มี.ค. 2556
454 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งรองปลัด อบต. (ระดับ ๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
307
11 มี.ค. 2556
455 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัด อบต. (ระดับ ๘) ดาวน์โหลดเอกสาร
243
11 มี.ค. 2556
456 ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
08 มี.ค. 2556
457 โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2556
130
05 มี.ค. 2556
458 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
243
04 มี.ค. 2556
459 ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประฃาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
109
04 มี.ค. 2556
460 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
223
18 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56