ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
205
05 ส.ค. 2556
432 ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
05 ส.ค. 2556
433 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่องประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
01 ส.ค. 2556
434 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรสายน้ำผุด-ไสเดือย หมู่ที่ 1,2,5,6 และหมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
30 ก.ค. 2556
435 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
201
26 ก.ค. 2556
436 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
194
26 ก.ค. 2556
437 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและต่อเติมอาคารศพด.อบตงน้ำผุด งวดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
02 ก.ค. 2556
438 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรสายทุ่งนา-นาพรุ ม.2,12งวดที่ 1(งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
204
02 ก.ค. 2556
439 ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
02 ก.ค. 2556
440 รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
108
25 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56