ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
01 ต.ค. 2556
422 สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนน้ำผุด จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย(ทำใบขับขี่เคลื่อนที่)
280
01 ต.ค. 2556
423 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่องประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
01 ต.ค. 2556
424 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
30 ก.ย. 2556
425 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจรับการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรสายไสขุดหิน-ห้วยวา หมู่ 9 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
203
25 ก.ย. 2556
426 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
248
06 ก.ย. 2556
427 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
211
06 ก.ย. 2556
428 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
02 ก.ย. 2556
429 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
16 ส.ค. 2556
430 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
08 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56