ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
19 พ.ย. 2556
412 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
19 พ.ย. 2556
413 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
07 พ.ย. 2556
414 เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
01 พ.ย. 2556
415 ประกาศราคาปานกลางของที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
283
28 ต.ค. 2556
416 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
28 ต.ค. 2556
417 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบชนิด Cape Seal สายแมงไพร - หนองห้าง หมู่ 8 ต.น้ำผุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
21 ต.ค. 2556
418 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกอบต.น้ำผุดอย่างไม่เป็นทางการ ดาวน์โหลดเอกสาร
283
20 ต.ค. 2556
419 ประกาศให้ใช้แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
11 ต.ค. 2556
420 ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
07 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56