ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
08 ม.ค. 2557
402 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
119
06 ม.ค. 2557
403 ประกาศมอบอำนาจของนายกอบต.ให้ปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
87
27 ธ.ค. 2556
404 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
19 ธ.ค. 2556
405 ประกาศการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตประกอบการค้าประเภทต่างๆ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
16 ธ.ค. 2556
406 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
141
09 ธ.ค. 2556
407 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
06 ธ.ค. 2556
408 อบต.น้ำผุดขอเชิญชวนชาวน้ำผุด และใกล้เคียงทุกหมู่เหล่าร่วมงานเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
218
02 ธ.ค. 2556
409 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
115
29 พ.ย. 2556
410 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
100
28 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56