ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต. น้ำผุด สมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
27 พ.ย. 2555
392 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
13 พ.ย. 2555
393 ประกาศรายงานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
05 พ.ย. 2555
394 ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งซ่อม หมู่ที่ ๑ อย่างไม่เป็นทางการ ดาวน์โหลดเอกสาร
244
04 พ.ย. 2555
395 ประกาศผลการคัดเลือกและสรรหาพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
224
30 ต.ค. 2555
396 ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
277
29 ต.ค. 2555
397 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในตำบล ม.3 ,8 และหมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
15 ต.ค. 2555
398 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
221
09 ต.ค. 2555
399 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
337
04 ต.ค. 2555
400 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.น้ำผุด เขตเลือกตั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
27 ก.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47