ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 กำชับไม่ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
38
30 มี.ค. 2564
32 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
11 มี.ค. 2564
33 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
25 ก.พ. 2564
34 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
17 ก.พ. 2564
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
52
09 ก.พ. 2564
36 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง นัดประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 ก.พ. 2564
37 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
09 ก.พ. 2564
38 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุดจึงขอให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน พร้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
08 ก.พ. 2564
39 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566–2570) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด จึงขอให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรทางศาสนา และองค์กรการกุศลที่เกี่ยวข้อง
45
08 ก.พ. 2564
40 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด จะดำเนินการเพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
08 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56