ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢 วันนี้ เวลา 13.30 น.ขอเชิญประชุมชี้แจงการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนสำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
19
11 มิ.ย. 2562
32 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
10 มิ.ย. 2562
33 ประกาศผลประกวดภาพถ่าย โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลน้ำผุด (กิจกรรมประกวดภาพถ่าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 มิ.ย. 2562
34 ประกาศ วันเวลาและสถานที่รับรางวัล กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด ดาวน์โหลดเอกสาร
8
07 มิ.ย. 2562
35 ขอประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย ผู้เสียภาษี ผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาต ตามระเบียบ หรือข้อบัญญัติ ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่างๆ บริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้าง ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
14
17 พ.ค. 2562
36 📢 ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 🏝 ในวันที่ 10 พ.ค.62 เวลา 13.00 น. ณ สำนักสงฆ์บ้านปากห้วย หมู่ที่ 6 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
03 พ.ค. 2562
37 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน เมษายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 พ.ค. 2562
38 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
27 เม.ย. 2562
39 📢องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ⏱ขยายเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด 🧐โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลน้ำผุด กิจกรรมประกวดภาพถ่าย ภายใต้แนวคิด "น้ำผุดน่าเที่ยว"🚲 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
23 เม.ย. 2562
40 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด📢 ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลน้ำผุด ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 3 พ.ค. 62 ⏱ ขอความร่วมมือเจ้าของสุนัขและแมว อำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าท ดาวน์โหลดเอกสาร
4
22 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41