ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
06 มิ.ย. 2557
382 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
133
06 มิ.ย. 2557
383 รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
141
07 พ.ค. 2557
384 ประกาศ อบต.น้ำผุด เรื่อง มอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายกอบต.ในการช่วยเหลือบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
07 พ.ค. 2557
385 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
06 พ.ค. 2557
386 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
160
30 เม.ย. 2557
387 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
135
30 เม.ย. 2557
388 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
124
09 เม.ย. 2557
389 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
150
08 เม.ย. 2557
390 ประกาศผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 (งวดที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
145
31 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56