ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
08 ธ.ค. 2557
352 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
136
04 ธ.ค. 2557
353 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
158
01 ธ.ค. 2557
354 ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
137
21 พ.ย. 2557
355 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
119
13 พ.ย. 2557
356 ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
184
28 ต.ค. 2557
357 เชิญชวนเที่ยวงานลอยกระทง ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
27 ต.ค. 2557
358 ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
215
22 ต.ค. 2557
359 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
261
17 ต.ค. 2557
360 ประกาศผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 (งวดที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
06 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56