ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
18 ก.พ. 2558
342 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
09 ก.พ. 2558
343 ประกาศอบต.น้ำผุด เรื่อง การลดขั้นตอนและลดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
64
05 ก.พ. 2558
344 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
19 ม.ค. 2558
345 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
09 ม.ค. 2558
346 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
09 ม.ค. 2558
347 รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
169
08 ม.ค. 2558
348 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่อง การแบ่งทำเลเพื่อการกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
19 ธ.ค. 2557
349 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่อง การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตประกอบการค้าประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
19 ธ.ค. 2557
350 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
09 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56