ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในตำบล ม.3 ,8 และหมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
15 ต.ค. 2555
322 รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
215
09 ต.ค. 2555
323 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
330
04 ต.ค. 2555
324 ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.น้ำผุด เขตเลือกตั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
27 ก.ย. 2555
325 พื้นที่เสี่ยงภัยได้เตรียมการเฝ้าระวัง
265
12 ก.ย. 2555
326 การบังคับใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
12 ก.ย. 2555
327 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
649
25 ก.ค. 2555
328 รับสมัครผู้ดูแลเด็ก จำนวน ๑ อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
300
16 ก.ค. 2555
329 ประกาศกำหนดวัน เวลาตรวจรับการจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรภายในตำบล หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
325
27 มิ.ย. 2555
330 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
08 พ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40