ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ปรชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
194
30 พ.ย. 2555
322 ประกาศการแบ่งทำเลเพื่อการกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
234
30 พ.ย. 2555
323 การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
30 พ.ย. 2555
324 แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
215
30 พ.ย. 2555
325 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
89
30 พ.ย. 2555
326 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต. น้ำผุด สมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
27 พ.ย. 2555
327 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
13 พ.ย. 2555
328 ประกาศรายงานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
271
05 พ.ย. 2555
329 ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งซ่อม หมู่ที่ ๑ อย่างไม่เป็นทางการ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
04 พ.ย. 2555
330 ประกาศผลการคัดเลือกและสรรหาพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
220
30 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41