ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
06 ก.พ. 2556
312 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งปลัด อบต. ระดับ ๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
232
29 ม.ค. 2556
313 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ ตำแหน่งรองปลัด อบต. ระดับ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
261
28 ม.ค. 2556
314 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต. น้ำผุด สมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
25 ม.ค. 2556
315 ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
318
11 ม.ค. 2556
316 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาอบต. น้ำผุด สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
06 ม.ค. 2556
317 ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
25 ธ.ค. 2555
318 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2555 สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
14 ธ.ค. 2555
319 ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
13 ธ.ค. 2555
320 อบต.น้ำผุดขอเชิญชวนชาวตำบลน้ำผุด และใกล้เคียงทุกหมู่เหล่าร่วมงานเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็กพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ที่ทำการ อบต ดาวน์โหลดเอกสาร
258
03 ธ.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41