ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 ประกาศการแบ่งทำเลเพื่อการกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร (ต่อเดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
232
30 พ.ย. 2555
312 การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
30 พ.ย. 2555
313 แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
212
30 พ.ย. 2555
314 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
87
30 พ.ย. 2555
315 ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต. น้ำผุด สมัยสามัญ ประจำปี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
27 พ.ย. 2555
316 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
13 พ.ย. 2555
317 ประกาศรายงานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
267
05 พ.ย. 2555
318 ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งซ่อม หมู่ที่ ๑ อย่างไม่เป็นทางการ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
04 พ.ย. 2555
319 ประกาศผลการคัดเลือกและสรรหาพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
218
30 ต.ค. 2555
320 ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
271
29 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40