ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ดาวน์โหลดเอกสาร
269
11 มี.ค. 2556
302 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งรองปลัด อบต. (ระดับ ๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
268
11 มี.ค. 2556
303 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัด อบต. (ระดับ ๘) ดาวน์โหลดเอกสาร
206
11 มี.ค. 2556
304 ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
08 มี.ค. 2556
305 โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2556
89
05 มี.ค. 2556
306 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
198
04 มี.ค. 2556
307 ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประฃาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
71
04 มี.ค. 2556
308 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
187
18 ก.พ. 2556
309 ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
08 ก.พ. 2556
310 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.น้ำผุด วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
07 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41