ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
17 มี.ค. 2560
292 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
106
14 มี.ค. 2560
293 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลน้ำผุด (กิจกรรมประกวดภาพถ่าย) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
83
01 มี.ค. 2560
294 หลักเกณฑ์ ประกวดภาพถ่าย และใบสมัค ดาวน์โหลดเอกสาร
79
01 มี.ค. 2560
295 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
17 ก.พ. 2560
296 ประกาแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
68
16 ก.พ. 2560
297 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลน้ำผุด (กิจกรรมวันเดียวเที่ยวน้ำผุด) ประจำปี ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 ก.พ. 2560
298 ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2560 สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
24 ม.ค. 2560
299 ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
10 ม.ค. 2560
300 ประชาสัมพันธ์ ประกาศอบต.น้ำผุด ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก ดาวน์โหลดเอกสาร
83
10 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56