ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งรองปลัด อบต. (ระดับ ๗) ดาวน์โหลดเอกสาร
266
11 มี.ค. 2556
292 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งปลัด อบต. (ระดับ ๘) ดาวน์โหลดเอกสาร
204
11 มี.ค. 2556
293 ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
08 มี.ค. 2556
294 โครงการจัดทำประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลและจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปี 2556
87
05 มี.ค. 2556
295 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
195
04 มี.ค. 2556
296 ประกาศ เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประฃาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
69
04 มี.ค. 2556
297 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
185
18 ก.พ. 2556
298 ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
08 ก.พ. 2556
299 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.น้ำผุด วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
07 ก.พ. 2556
300 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
06 ก.พ. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40