ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่องประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
01 ส.ค. 2556
282 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรสายน้ำผุด-ไสเดือย หมู่ที่ 1,2,5,6 และหมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
30 ก.ค. 2556
283 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
159
26 ก.ค. 2556
284 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
155
26 ก.ค. 2556
285 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและต่อเติมอาคารศพด.อบตงน้ำผุด งวดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
02 ก.ค. 2556
286 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรสายทุ่งนา-นาพรุ ม.2,12งวดที่ 1(งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
167
02 ก.ค. 2556
287 ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
02 ก.ค. 2556
288 รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
69
25 มิ.ย. 2556
289 ประกาศผลการประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
218
20 มิ.ย. 2556
290 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
14 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41