ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่องประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
01 ต.ค. 2556
272 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
30 ก.ย. 2556
273 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจรับการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรสายไสขุดหิน-ห้วยวา หมู่ 9 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
25 ก.ย. 2556
274 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
186
06 ก.ย. 2556
275 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
165
06 ก.ย. 2556
276 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
02 ก.ย. 2556
277 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
16 ส.ค. 2556
278 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
08 ส.ค. 2556
279 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
05 ส.ค. 2556
280 ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
05 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41