ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรสายน้ำผุด-ไสเดือย หมู่ที่ 1,2,5,6 และหมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
30 ก.ค. 2556
272 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
157
26 ก.ค. 2556
273 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
152
26 ก.ค. 2556
274 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและต่อเติมอาคารศพด.อบตงน้ำผุด งวดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
02 ก.ค. 2556
275 ประกาศประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรสายทุ่งนา-นาพรุ ม.2,12งวดที่ 1(งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
165
02 ก.ค. 2556
276 ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
02 ก.ค. 2556
277 รายงานการประชุมสภา อบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
67
25 มิ.ย. 2556
278 ประกาศผลการประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
214
20 มิ.ย. 2556
279 ประชาสัมพันธ์การเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
14 มิ.ย. 2556
280 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
07 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40