ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
30 ก.ย. 2556
262 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจรับการจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรสายไสขุดหิน-ห้วยวา หมู่ 9 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
158
25 ก.ย. 2556
263 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
184
06 ก.ย. 2556
264 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
163
06 ก.ย. 2556
265 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
128
02 ก.ย. 2556
266 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
16 ส.ค. 2556
267 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
08 ส.ค. 2556
268 ประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลาตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
05 ส.ค. 2556
269 ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
05 ส.ค. 2556
270 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่องประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
01 ส.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40