ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
07 พ.ย. 2556
262 เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
01 พ.ย. 2556
263 ประกาศราคาปานกลางของที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
246
28 ต.ค. 2556
264 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
28 ต.ค. 2556
265 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบชนิด Cape Seal สายแมงไพร - หนองห้าง หมู่ 8 ต.น้ำผุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
21 ต.ค. 2556
266 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกอบต.น้ำผุดอย่างไม่เป็นทางการ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
20 ต.ค. 2556
267 ประกาศให้ใช้แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
11 ต.ค. 2556
268 ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
142
07 ต.ค. 2556
269 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
01 ต.ค. 2556
270 สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนน้ำผุด จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย(ทำใบขับขี่เคลื่อนที่)
230
01 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41