ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติต่าง ๆ ของอบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
49
11 ม.ค. 2561
262 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
95
05 ม.ค. 2561
263 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
14 ธ.ค. 2560
264 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
14 พ.ย. 2560
265 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
13 พ.ย. 2560
266 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
09 พ.ย. 2560
267 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้แลเด็ก (ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
06 พ.ย. 2560
268 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่อง ประกาศลดขั้นตอนและลดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
57
06 พ.ย. 2560
269 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
11 ต.ค. 2560
270 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
09 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56