ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 เปิดรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
01 พ.ย. 2556
252 ประกาศราคาปานกลางของที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
244
28 ต.ค. 2556
253 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
28 ต.ค. 2556
254 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบชนิด Cape Seal สายแมงไพร - หนองห้าง หมู่ 8 ต.น้ำผุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
165
21 ต.ค. 2556
255 ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกอบต.น้ำผุดอย่างไม่เป็นทางการ ดาวน์โหลดเอกสาร
236
20 ต.ค. 2556
256 ประกาศให้ใช้แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
11 ต.ค. 2556
257 ประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
07 ต.ค. 2556
258 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
01 ต.ค. 2556
259 สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนน้ำผุด จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย(ทำใบขับขี่เคลื่อนที่)
217
01 ต.ค. 2556
260 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่องประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
01 ต.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40