ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศมอบอำนาจของนายกอบต.ให้ปลัดอบต. ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
27 ธ.ค. 2556
252 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
19 ธ.ค. 2556
253 ประกาศการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตประกอบการค้าประเภทต่างๆ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
16 ธ.ค. 2556
254 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
95
09 ธ.ค. 2556
255 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
06 ธ.ค. 2556
256 อบต.น้ำผุดขอเชิญชวนชาวน้ำผุด และใกล้เคียงทุกหมู่เหล่าร่วมงานเฉลิมพระเกียรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ที่ทำการ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
181
02 ธ.ค. 2556
257 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุม ดาวน์โหลดเอกสาร
70
29 พ.ย. 2556
258 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
60
28 พ.ย. 2556
259 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
19 พ.ย. 2556
260 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
19 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41