ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ประจำเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
24 เม.ย. 2561
242 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเก็บค่าน้ำ จำนวน 1 อัตรา
82
23 เม.ย. 2561
243 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
05 เม.ย. 2561
244 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 เม.ย. 2561
245 ประกาศผู้สอบผ่านภาค ก และ ข ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 เม.ย. 2561
246 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
29 มี.ค. 2561
247 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่องกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายห้วยเถร หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
70
15 มี.ค. 2561
248 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่องกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลายาง สายห้วยวา-นาพรุ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
68
15 มี.ค. 2561
249 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่องกำหนดราคากลาางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนทุ่งนา-ห้วยบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
57
15 มี.ค. 2561
250 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
12 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56