ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 ต.ค. 2558
232 รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
02 ต.ค. 2558
233 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมอบต.น้ำผุด พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
01 ต.ค. 2558
234 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 ต.ค. 2558
235 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
25 ก.ย. 2558
236 ประกาศผลสอบของพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
21 ก.ย. 2558
237 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
17 ก.ย. 2558
238 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
54
14 ก.ย. 2558
239 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
10 ก.ย. 2558
240 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบบให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
69
02 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47