ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศ อบต.น้ำผุด เรื่อง มอบอำนาจของนายกอบต.ให้รองนายกอบต.ในการช่วยเหลือบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
07 พ.ค. 2557
222 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
06 พ.ค. 2557
223 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
118
30 เม.ย. 2557
224 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
96
30 เม.ย. 2557
225 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
09 เม.ย. 2557
226 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
08 เม.ย. 2557
227 ประกาศผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 (งวดที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
31 มี.ค. 2557
228 รับโอน(ย้าย)
195
24 มี.ค. 2557
229 รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
07 มี.ค. 2557
230 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
04 มี.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40