ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
52
10 ก.ย. 2561
222 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการช่วยเหลือบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
07 ก.ย. 2561
223 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของอบต. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
03 ก.ย. 2561
224 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
88
27 ส.ค. 2561
225 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข ดาวน์โหลดเอกสาร
82
22 ส.ค. 2561
226 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
20 ส.ค. 2561
227 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
19 ส.ค. 2561
228 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
17 ส.ค. 2561
229 ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
15 ส.ค. 2561
230 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
14 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56