ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
13 ก.พ. 2562
192 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง การนัดประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 ก.พ. 2562
193 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญประจำปี สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
04 ก.พ. 2562
194 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
28 ม.ค. 2562
195 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง กำหนดเรียกประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
28 ม.ค. 2562
196 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
24 ม.ค. 2562
197 ขอเชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 08.00น. ดาวน์โหลดเอกสาร
53
10 ม.ค. 2562
198 ประชาสัมพันธ์การให้บริการสนามกีฬา/ลานกีฬาในเขตตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
43
07 ม.ค. 2562
199 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
21 ธ.ค. 2561
200 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
17 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56