ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตอบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
7
13 พ.ย. 2562
12 ประกาศการกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
30 ก.ย. 2562
13 ประกาศรายชื่อผู็มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2/2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 ก.ย. 2562
14 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
16 ก.ย. 2562
15 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
30 ส.ค. 2562
16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
23 ส.ค. 2562
17 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2/2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
23
06 ส.ค. 2562
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
01 ส.ค. 2562
19 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเก็บค่าน้ำ จำนวน 1 อัตรา
18
28 มิ.ย. 2562
20 ข่าวประชาสัมพันธ์ 📢 วันนี้ เวลา 13.30 น.ขอเชิญประชุมชี้แจงการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนสำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
15
11 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40