ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
19 ม.ค. 2558
182 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
09 ม.ค. 2558
183 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
09 ม.ค. 2558
184 รับโอน (ย้าย) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
119
08 ม.ค. 2558
185 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่อง การแบ่งทำเลเพื่อการกำหนดค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร(ต่อเดือน)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
19 ธ.ค. 2557
186 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่อง การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ และใบอนุญาตประกอบการค้าประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
19 ธ.ค. 2557
187 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
09 ธ.ค. 2557
188 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
128
08 ธ.ค. 2557
189 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
04 ธ.ค. 2557
190 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
118
01 ธ.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40