ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศผลสอบของพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
21 ก.ย. 2558
172 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
17 ก.ย. 2558
173 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
47
14 ก.ย. 2558
174 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
10 ก.ย. 2558
175 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบบให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
63
02 ก.ย. 2558
176 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
01 ก.ย. 2558
177 ประชาสัมพันธ์การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ก.ย. 2558
178 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
31 ส.ค. 2558
179 ขอเชิญประชาชนชาวตำบลน้ำผุดเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ สำนักสงฆ์เขาหลักจันทร์ ม.12 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
57
05 ส.ค. 2558
180 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
04 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41