ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
01 ธ.ค. 2558
162 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
02 พ.ย. 2558
163 ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างที่สอบภาค ก.และภาค ข. ดาวน์โหลดเอกสาร
97
21 ต.ค. 2558
164 ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ขึ้นบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
57
21 ต.ค. 2558
165 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
16 ต.ค. 2558
166 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
02 ต.ค. 2558
167 รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 ต.ค. 2558
168 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมอบต.น้ำผุด พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
01 ต.ค. 2558
169 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 ต.ค. 2558
170 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
25 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41