ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
17 ก.ย. 2558
162 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
45
14 ก.ย. 2558
163 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
10 ก.ย. 2558
164 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบบให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 ก.ย. 2558
165 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
01 ก.ย. 2558
166 ประชาสัมพันธ์การใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 ก.ย. 2558
167 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
31 ส.ค. 2558
168 ขอเชิญประชาชนชาวตำบลน้ำผุดเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ สำนักสงฆ์เขาหลักจันทร์ ม.12 ต.น้ำผุด อ.เมือง จ.ตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
05 ส.ค. 2558
169 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
04 ส.ค. 2558
170 ประกาศรับสมัครพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
85
27 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40