ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
02 พ.ย. 2558
152 ประกาศรายชื่อพนักงานจ้างที่สอบภาค ก.และภาค ข. ดาวน์โหลดเอกสาร
94
21 ต.ค. 2558
153 ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ขึ้นบัญชี ดาวน์โหลดเอกสาร
54
21 ต.ค. 2558
154 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
68
16 ต.ค. 2558
155 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
02 ต.ค. 2558
156 รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 ต.ค. 2558
157 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ว่าด้วยการขอใช้ห้องประชุมอบต.น้ำผุด พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
01 ต.ค. 2558
158 ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.2) ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 ต.ค. 2558
159 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
25 ก.ย. 2558
160 ประกาศผลสอบของพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
89
21 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40