ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
16 พ.ค. 2561
152 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 พ.ค. 2561
153 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
27 เม.ย. 2561
154 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ประจำเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
24 เม.ย. 2561
155 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเก็บค่าน้ำ จำนวน 1 อัตรา
41
23 เม.ย. 2561
156 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
05 เม.ย. 2561
157 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
02 เม.ย. 2561
158 ประกาศผู้สอบผ่านภาค ก และ ข ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
02 เม.ย. 2561
159 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
29 มี.ค. 2561
160 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่องกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายห้วยเถร หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
33
15 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47