ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญประจำปี สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
27 พ.ย. 2562
142 ประกาศรายงานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
21 พ.ย. 2562
143 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
54
21 พ.ย. 2562
144 ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
58
18 พ.ย. 2562
145 แนวทางในการแต่งกายมาปฏิบัติงานของพนักงานและการสร้างจิตสำนึกในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติด้วยการเคราพธงชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 พ.ย. 2562
146 ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตอบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
71
13 พ.ย. 2562
147 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
20 ต.ค. 2562
148 ประกาศการกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
30 ก.ย. 2562
149 ประกาศรายชื่อผู็มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปีการศึกษา 2562 (ครั้งที่ 2/2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
20 ก.ย. 2562
150 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จ ในการบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
20 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56