ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปีการศึกษา 2561(ครั้งที่2/2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
21 ก.ย. 2561
132 การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 ก.ย. 2561
133 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
17 ก.ย. 2561
134 ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
10 ก.ย. 2561
135 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่อง มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในการช่วยเหลือบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
07 ก.ย. 2561
136 ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของอบต. (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 ก.ย. 2561
137 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
52
27 ส.ค. 2561
138 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. และภาค ข ดาวน์โหลดเอกสาร
41
22 ส.ค. 2561
139 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
20 ส.ค. 2561
140 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
19 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47