ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
25 พ.ค. 2560
122 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
08 พ.ค. 2560
123 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
05 พ.ค. 2560
124 ขยายเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดฯ ภายใต้แนวคิด "เสน่ห์น้ำผุด" ดาวน์โหลดเอกสาร
32
04 พ.ค. 2560
125 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
04 พ.ค. 2560
126 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มีนาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
07 เม.ย. 2560
127 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
41
21 มี.ค. 2560
128 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
17 มี.ค. 2560
129 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
14 มี.ค. 2560
130 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลน้ำผุด (กิจกรรมประกวดภาพถ่าย) องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40