ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประชาสัมพันธ์การให้บริการสนามกีฬา/ลานกีฬาในเขตตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 ม.ค. 2562
112 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
21 ธ.ค. 2561
113 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
17 ธ.ค. 2561
114 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 ธ.ค. 2561
115 ประกาศรายงานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
26 พ.ย. 2561
116 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
19 พ.ย. 2561
117 ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ภาคข.) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
15 พ.ย. 2561
118 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
12 พ.ย. 2561
119 ขอเชิญเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 พ.ย. 2561
120 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
06 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47