ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
14 พ.ย. 2560
102 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
24
13 พ.ย. 2560
103 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
09 พ.ย. 2560
104 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบฯ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้แลเด็ก (ทักษะ) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
06 พ.ย. 2560
105 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่อง ประกาศลดขั้นตอนและลดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
06 พ.ย. 2560
106 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
11 ต.ค. 2560
107 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กันยายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
09 ต.ค. 2560
108 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
06 ต.ค. 2560
109 ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท. (LPA) พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 ก.ย. 2560
110 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
25 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40