ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยูุ่ในระดับดีเด่น ดาวน์โหลดเอกสาร
49
13 เม.ย. 2563
102 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
13 เม.ย. 2563
103 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
45
08 เม.ย. 2563
104 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนเพื่อแจกจ่ายน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภค ดาวน์โหลดเอกสาร
41
07 เม.ย. 2563
105 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามโครงการระบบแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
07 เม.ย. 2563
106 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
02 เม.ย. 2563
107 รายงานผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 เม.ย. 2563
108 ประกาศเลื่อนการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
30 มี.ค. 2563
109 ประกาศอบต.น้ำผุด เรื่อง การมอบอำนาจของนายกอบต.ให้ ปลัดอบต.ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
50
30 มี.ค. 2563
110 ประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.น้ำผุดคัพครั้งที่ 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
19 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56