ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 วบแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล รับผิดชอบและคคุม บำรุงรักษา การใช้รถส่วนกลางและการขับรถส่วนกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
26 พ.ค. 2563
92 รายงานผลการประเมินITA ปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
25 พ.ค. 2563
93 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง แจ้งประชาสัมพันธ์ระบบการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นคำร้องต่อ ส.ป.ก.จังหวัด
49
19 พ.ค. 2563
94 ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
15 พ.ค. 2563
95 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
11 พ.ค. 2563
96 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
08 พ.ค. 2563
97 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง การนัดประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
08 พ.ค. 2563
98 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการของกองช่างอบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
36
30 เม.ย. 2563
99 ประกาศสภาอบต.น้ำผุด เรื่อง เรียกประชุมสภาอบต.น้ำผุด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
27 เม.ย. 2563
100 ประกาศผลการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
58
17 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56