ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ประจำเดือน มีนาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
24 เม.ย. 2561
92 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเก็บค่าน้ำ จำนวน 1 อัตรา
37
23 เม.ย. 2561
93 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 เม.ย. 2561
94 โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล ประจำปี พ.ศ. ๒๕61 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 เม.ย. 2561
95 ประกาศผู้สอบผ่านภาค ก และ ข ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 เม.ย. 2561
96 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
20
29 มี.ค. 2561
97 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่องกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายห้วยเถร หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
27
15 มี.ค. 2561
98 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่องกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลายาง สายห้วยวา-นาพรุ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
22
15 มี.ค. 2561
99 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่องกำหนดราคากลาางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าโรงเรียนทุ่งนา-ห้วยบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
16
15 มี.ค. 2561
100 ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
12 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41