ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
12 ม.ค. 2565
2 พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
26 พ.ย. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ฯ การหาเสียงเลือกตั้งฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
13 ต.ค. 2564
4 อบต.น้ำผุด รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
50
06 ต.ค. 2564
5 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
05 ต.ค. 2564
6 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
14 ก.ย. 2564
7 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
10 ก.ย. 2564
8 ให้พนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส ดาวน์โหลดเอกสาร
53
03 ก.ย. 2564
9 การประกวดครัวเรือนต้นแบบปลอดบุหรี่ตำบลน้ำผุด 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
03 ก.ย. 2564
10 โครงการขุดลอกหนองห้าง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
20 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56