ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
28 พ.ค. 2563
2 พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 พ.ค. 2563
3 ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
5
27 พ.ค. 2563
4 รายงานผลการประเมินITA ปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
25 พ.ค. 2563
5 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง แจ้งประชาสัมพันธ์ระบบการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นคำร้องต่อ ส.ป.ก.จังหวัด
4
19 พ.ค. 2563
6 ประกาศเลื่อนการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และรดน้ำผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 มี.ค. 2563
7 ประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.น้ำผุดคัพครั้งที่ 21 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
19 มี.ค. 2563
8 ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
8
19 มี.ค. 2563
9 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี63 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 มี.ค. 2563
10 แบบเสนอผลงานโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี63 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41