ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.น้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
10
17 พ.ค. 2565
2 การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อมาแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
24
03 พ.ค. 2565
3 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการดำเนินกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
03 พ.ค. 2565
4 รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรอบ 6 เดือนแรกประจำปีงบประมาณ2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 เม.ย. 2565
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนเกี่ยวกับภาษีและค่าน้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
39
01 เม.ย. 2565
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
31 มี.ค. 2565
7 ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์/แสดงความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ดาวน์โหลดเอกสาร
49
22 มี.ค. 2565
8 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
02 มี.ค. 2565
9 ประกาศอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดาวน์โหลดเอกสาร
64
14 ก.พ. 2565
10 ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของอปท.ทางออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
10 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60