ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ฯ การหาเสียงเลือกตั้งฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
13 ต.ค. 2564
2 อบต.น้ำผุด รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
22
06 ต.ค. 2564
3 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
05 ต.ค. 2564
4 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
14 ก.ย. 2564
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
10 ก.ย. 2564
6 ให้พนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 ก.ย. 2564
7 การประกวดครัวเรือนต้นแบบปลอดบุหรี่ตำบลน้ำผุด 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 ก.ย. 2564
8 โครงการขุดลอกหนองห้าง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
20 ส.ค. 2564
9 ผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
16 ส.ค. 2564
10 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
16 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56