เลือกตั้งท้องถิ่น
เรื่อง : หนังสือแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร
  รายละเอียด : ผู้สมัครรับเลือกตั้งที่ประสงค์จะแต่งตั้งผู้สมัครให้ยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุดก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน