เลือกตั้งท้องถิ่น
เรื่อง : ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
  รายละเอียด : เรื่อง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน