ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ
  รายละเอียด : 2. ประกาศนี้บังคับใช้ในการประเมินประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง 1 ตุลาคม
2564 – 30 กันยายน 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน