ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ให้พนักงานส่วนตำบลรักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด จึงออกคำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลราย นางประพิณ ปัญญาศิริพันธุ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน เลขที่ตำแหน่ง 14-3-04-4203-001 รักษาการในตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุอาวุโส เลขที่ตำแหน่ง 14-3-04-4203-001 สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน