ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประกวดบรรยายธรรมรอบคัดเลือก ระดับจังหวัดตรัง ประจำปี พ.ศ.2563
  รายละเอียด : จัดประกวดบรรยายธรรม โดยสำนักพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กรมการศาสนา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน