ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด : ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน